Søg

Deltagererklæring

[contact-form-7 id=”342″ title=”Deltagererklæring”]

Foreningen Harte G&IF, herefter kaldet arrangøren eller Esport Harte. Deltagelse i arrangementet Esport lan event Harte G&IF den 27 juni 2021 forudsætter, at ophavsretslovens regler overholdes, samt nedenstående regelsæt accepteres ved underskrift af denne deltagererklæring Arrangøren kan foretage kontrol af de netværks faciliteter m.m., der stilles til rådighed under arrangementet, ikke misbruges til ulovlig kopiering eller tilgængeliggørelse af ophavsretlig materiale Arrangøren kan gemme deltagernes trafikmønster i form af, men ikke begrænset til: afsendende og modtagende ip adresse, transportprotokol, samt tidspunktet for kommunikationens start og afslutning Hvis arrangøren eller dennes repræsentanter konstaterer, at ulovlig kopiering eller tilgængeliggørelse finder sted under arrangementet, skal vedkommende sørge for, at ulovlighederne straks ophører Arrangøren kan efterfølgende oplyse RettighedsAlliancen (Tidl. Antipiratgruppen) om krænkelsen, herunder navn og adresse på deltageren der har foretaget krænkelserne Deltageren skal overholde de til enhver tid gældende ordensregler Arrangøren kan ikke stilles til ansvar for tingskade, personskade og tyveri Arrangøren har ret til at tage og benytte billeder, samt video af deltageren Arrangøren kan bortvise deltagere der krænker reglerne i deltager erklæringen Ved bortvisning har deltageren ikke krav på at få tilbagebetalt eventuel deltagerbetaling.